BW Quark

Badanie kwasowości

Bwquark.pl to strona prezentująca działalność środowiskowego laboratorium badawczego. Zlecisz tu wykonanie profesjonalnych badań wody, gleby, odpadów, ścieków i osadów ściekowych. Pozwalają one na określenie cech fizykochemicznych badanych próbek i pozwalają na przykład na określenie, czy w wodzie, glebie bądź osadzie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy stężeń niebezpiecznych substancji. Możliwe jest zbadanie kwasowości gleby lub wody, które może być przydatne dla hodowców roślin. Laboratorium posiada niezbędne pozwolenia i akredytacje, co jest gwarantem wysokiej jakości i rzetelności prowadzonych badań.

Adres: Starołęcka 18
61-361 Poznań

Telefon: +48 61 861 74 78

BW Quark

Poznaj podobne przedsiębiorstwa